Q&A om tiltakspakken for studentforeninger

Om Kurset

Alle SiO-registrerte studentforeninger i Oslo har mulighet til å søke om midler fra en tiltakspakke for å dekke inn dokumentert underskudd som følge av korona. SiO vil, i samarbeid med Velferdstinget, holde en digital Q&A for å svare på alle spørsmål dere måtte ha om denne potten.

Fristen for å søke potten er 6. mai.

Om kurset Arrangementet vil skje digitalt. Lenke til kurset vil bli sendt ut ca en time før arrangementet starter. Det vil være mulig å stille spørsmål i chatten underveis i arrangementet, eller sende inn spørsmål på forhånd til foreninger@sio.no.

Dette kurset passer for Alle styremedlemmer i studentforeninger i Oslo som vurderer å søke potten.

Dette lærer du Studentsamskipnaden SiO har tildelt Velferdstinget tre millioner kroner som skal sikre studentfrivilligheten i Oslo, i perioden med restriksjoner som følge av korona. På dette arrangementet svarer vi på spørsmålene du måtte ha om denne potten.

Påmeldingsfrist 29.04.2020

Kurssted Digitalt


Tidspunkt:

29.04.2020 14:00-15:00

Last ned til kalender

Pris:

Gratis

Tilgjengelige plasser:

Ja

*Påkrevde felter

Påmelding

Ja
Nei

Jeg samtykker til at informasjon om navn, fødselsdato, epostadresse, mobilnummer, forening, lærested og verv blir lagret hos SiO Foreninger etter kursets slutt. Informasjonen vil ikke gis videre til andre parter, og vil ikke brukes til andre formål enn å kunne bekrefte kursdeltakelsen min ved en senere anledning. Samtykket kan trekkes tilbake til enhver tid ved å sende en epost til foreninger@sio.no.

Jeg samtykker ikke til lagring av navn, fødselsdato, epostadresse, mobilnummer, forening, lærested og verv. All personinformasjon vil bli anonymisert eller slettet innen 6 måneder etter arrangementets slutt.